Multimédia

  • FSPAC 2016: év végi visszatekintés
  • A BBTE Újságírás szakos hallgatói által készített reklámfilm
  • BBTE imázsfilm

Hírek

XIII. Torockói Politikatudományi Szabadegyetem és Diáktábor

Idén július 3. és 6. között kerül megrendezésre a Torockói Politikatudományi Szabadegyetem és Diáktábor Önrendelkezés – nacionalizmus – világpolitika témakörben. A táborozók előadásokat hallhatnak az a

Vita és könyvbemutató

Történetírás és politikai megbékélés: a román—magyar kapcsolatok regionális és európai kontextusban Könyvbemutató: Anders Blomqvist, Constantin Iordachi és Trencsényi Balázs (szerk.), Hungary and Romania Bey

Vezetőképzés középiskolás diákoknak

Diáktanácsban vagy ifjúsági szervezetben tevékenykedsz? Netán suliújság szerkesztésében is részt veszel? Érdeklődsz a közéleti események iránt? Megelégelted azt, hogy csúsznak szét a dolgok a diáktanácsban é

Karunk szakirányai:

  •  A Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet fiatal oktatói testületének tagjai az oktatott területek kutatói és gyakorlati szakemberei, mindenki doktori fokozattal rendelkezik a saját területén. Ebből a csoportból kerültek ki az új, nemzetközi szakbizottság által elbírált PN-II-RU-PD-2011 illetve POSDRU kutatási projektek nyertesei, a 2009-es Év oktatója a felsőoktatásban és a 2011-es Év kutatója Romániában (www.premiileineducatie.ro). Széles nemzetközi kapcsolathálónk számos áthallgatási lehetőséget biztosít (csak az Erasmus program keretén belül évente 60 hely kerül meghirdetésre) a magyar tagozat pedig évente mintegy 20 külföldi oktatót lát vendégül. 
  • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Újságírás Tanszékén 1993 óta működik a magyar tagozat, amely a legrangosabb szakirányú felsőoktatási intézmény Magyarország határain kívül. Az Újságírás szak oktatási ajánlatában 6 féléves alapképzés, 4 féléves mesteri képzés és hároméves doktori képzés szerepel. A szak végzősei államilag elismert oklevelet kapnak, amellyel az írott és audiovizuális média, a kommunikáció és közkapcsolatok területén helyezkedhetnek el, illetve a BBTE keretén belül, vagy más hazai és külföldi egyetemen folytathatják tanulmányaikat. 
  •  A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi Intézetének magyar tagozatán az alapfokú oktatás 1998-ban kezdődött. A tagozat másfél évtizedes története nem előzménytelen, a politológiának számottevő hagyományai vannak a kolozsvári egyetemen. A politológiai oktatás jelenlegi célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában hozzájárulhatnak a romániai közélet és politika fejlődéséhez. Sajátos irányultsága ennek a szaknak – mely megkülönbözteti a Babeş-Bolyai Tudományegyetem politikatudományi oktatást a hasonló profilú romániai intézményektől –, hogy a tanulmányi program a politikaelméleti alapozást kiegészíti az empirikus politikai elemzésben való jártasság megszerzésével. Az így szerzett ismeretek a sajtóban, a közigazgatásban és politikai élet szakértői területein egyaránt nyújtanak elhelyezkedési lehetőségeket. 
  • A Közigazgatási Tanszék, a Babeş-Bolyai Tudományegyetemnek kihelyezett tagozata, az Európai Unió (Tempus) és az Amerikai Egyesült Államok által támogatott nemzetközi projekt segítségével lett megalapítva 1996-ban. A Közigazgatási Tanszéken román és magyar nyelven folyik az oktatás. A Közigazgatás Tanszék mesterképző  képzést is kínál (Kolozsvár) a következő tudományágakban: Közszolgálatok menedzsmentje, Közösségfejlesztés, Helyi közösségek pénzügyi menedzsmentje, Nem-kormányzati szervezetek menedzsmentje.
  •  A BBTE Közigazgatás-tudomány Sepsiszentgyörgyi tagozata – a kar Közigazgatási Tanszéke által kialakított – közös tanterv alapján készítik fel diákjaikat majdani szakmájukra. Az európai elvárásoknak megfelelően megszervezett oktatási rendszer nagyszámú magyar nemzetiségű diák felvételét teszi lehetővé a magyar tannyelvű oktatásba. Ez nem is olyan meglepő, hiszen a diákok nagy része a többségében magyarok által lakott Hargita és Kovászna megyékből származik. Ugyanakkor, az oktatási rendszer lehetővé teszi a továbbtanulást is, a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, közigazgatás szakának magiszteri szintű képzésén.