Condiţii generale

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării organizează admitere pentru următoarele cicluri de studii universitare:
 • licenţă – pe locuri subvenţionate prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă, învățământ cu frecvență şi învăţământ la distanţă;
 • master – pe locuri subvenţionate prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă, învăţământ cu frecvență şi învățământ cu frecvenţă redusă;
 • doctorat – pe locuri subvenţionate prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă, învățământ cu frecvență.

 

 •  ADMITERE LICENŢĂ

  Candidaţii la concursul de admitere în învăţământul universitar, studii universitare nivel licenţă, pot fi absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), precum şi studenţi sau absolvenţi ai diverselor instituţii de învăţământ superior.

  Candidatul poate fi admis la cel mult două programe de studii concomitent. El trebuie să opteze pentru acea specializare la care doreşte să fie finanţat prin granturi de studii, prin prezentarea dosarului cu actele în original în momentul confirmării locului.

  Studiile nivel licenţă se finalizează cu susţinerea licenţei (prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă şi eventuale examene de finalizare a studiilor), iar absolventului i se va acorda o diplomă de licenţă în domeniul în care a finalizat studiile.

 • ADMITERE MASTERAT

  Studiile de masterat reprezintă o formă a învăţământului postuniversitar şi se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă. Specializările de masterat pot fi urmate de orice absolvent cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor universitare de lungă durată, indiferent de profilul sau specializarea urmată.

  Ele asigură perfecţionarea şi extinderea pregătirii de specialitate atestate prin diploma de licenţă, în vederea formării unei noi generaţii de cercetători şi cadre didactice universitare, precum şi a unor specialişti performanţi în sfera activităţilor socio-economice.

  Studiile de masterat se finalizează cu susţinerea unei disertaţii, iar absolventului i se va acorda o diplomă de master în domeniul în care a finalizat studiile.

 • ADMITERE DOCTORAT

 • La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot prezenta numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

  Conducători de doctorat la Şcoala Doctorală de Ştiinţe Politice şi ale Comunicării:

  Prof. dr. Elena Abrudan
  Prof. dr. Gabriel Bădescu
  Prof. dr. Delia Bălaș
  Prof. dr. Vasile Boari
  Prof. dr. Sandu Frunză
  Prof. dr. Dan Lazăr
  Prof. dr. Ilie Rad
  Prof. dr. Flaviu-Călin Rus
  Prof. dr. Aurel Sasu
  Cercetător științific III Remus-Gabriel Anghel

   

  Conducători de doctorat la Şcoala Doctorală de Administrație și Politici Publice:

  Prof. dr. Călin Hințea
  Prof. dr. Sorin Dan Șandor
  Prof. dr. Cătălin Baba
  Prof. dr. Dan Lazăr  [/acc_item]

 

"SUS"