Syllabusuri

CRP

ANUL 1

Semestrul 1

Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice (curs)

Elaborarea și redactarea lucrărilor științifice (curs)

Etică și legislație CRP

Metode de cercetare în științele comunicării (curs)

Utilizarea calculatorului în relațiile publice (curs + seminar)

 

Semestrul 2

Introducere în studii de conflict (curs + seminar)

Comunicare verbală și non-verbală (curs)

Comunicare publicitară (curs)

Comunicare publică

Comunicare interpersonală (curs)

ANUL 2

SEMESTRUL III

Bazele PR (curs)

Comunicare mediatică (curs)

Comunicare interculturală (curs)

Comunicare internă în organizații (curs)

SEMESTRUL IV

Tehnici și instrumente de PR și publicitate (curs)

PR Online

PR și comunicare în sectorul politic

Managementul relațiilor mass-media

ANUL 3

SEMESTRUL V

Teorii ale limbajului

Tehnici de promovare în mass-media

Strategii de promovare a actorului politic

SEMESTRUL VI

Introducere în științe politice (curs)

Politici publice

Branding instituțional (curs)

Bazele economiei de piață

DISCIPLINE OPȚIONALE

SEMESTRUL III

Presa de agenție

Societate și mass-media

Tehnici de persuasiune

SEMESTRUL IV

PR Sectorial ONG

Tehnici de soluționare amiabilă a conflictelor

Limbaj și reprezentare în publicitate

Strategii de publicitate

Personal branding

SEMESTRUL V

Responsabilitate socială corporatistă

Comunicare audio-video

Instituția purtătorului de cuvânt

PR și autoevaluare

Politici de sănătate publică

Analiza politicilor publice

SEMESTRUL VI

Orientarea în carieră a specialiștilor în comunicare și relații publice

Elemente de comunicare vizuala în publicitate

Tehnici avansate de comunicare

Comunicare în sănătate

DISCIPLINE FACULTATIVE

SEMESTRUL III

PR Cultural

 

SEMESTRUL IV

Cultură și comunicare

 

SEMESTRUL VI

Antreprenoriat în relații publice

Syllabusuri CRP


Publicitate

ANUL 1

SEMESTRUL I

Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice (curs)

Elaborarea și redactarea lucrărilor științifice (curs)

Etică în publicitate

Metode de cercetare în științele comunicării (curs)

Utilizarea calculatorului în relațiile publice (curs + seminar)

 

SEMESTRUL II

Introducere în studii de conflict

Comunicare verbală și non-verbală (curs)

Comunicare publicitară (curs)

Comunicare publicitară (seminar)

Comunicare publică

Comunicare interpersonală (curs)

 

ANUL 2

SEMESTRUL III

Bazele PR (curs)

Comunicare mediatică (curs)

Comunicare interculturală (curs)

Comunicare internă în organizații (curs)

 

Opționale

Tehnici de persuasiune

Planificare și strategie publicitară

SEMESTRUL IV

Tehnici și instrumente de PR și publicitate (curs)

Branding si brand management

Publicitate online

Atelier copywriting

Opționale

Event planning

Bazele economiei de piață

Proiecte publicitare

SEMESTRUL V

Teorii ale limbajului

Tehnici de promovare în mass-media

Planificare și implemetare media

Atelier publicitate radio si tv

Opționale

Responsabilitate socială corporatistă

Planificare si strategie publicitară

SEMESTRUL VI

Introducere în științe politice (curs)

Limbaj și reprezentare în publicitate

Atelier grafica design

Marketing general

Managementul agenției de publicitate

Opționale

Publicitate și artă

Publicitate în social media

Management general

Syllabusuri Publicitate