Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click Online Video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document.
To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. Click Insert and then choose the elements you want from the different galleries.
Themes and styles also help keep your document coordinated. When you click Design and choose a new Theme, the pictures, charts, and SmartArt graphics change to match your new theme. When you apply styles, your headings change to match the new theme.
Save time in Word with new buttons that show up where you need them. To change the way a picture fits in your document, click it and a button for layout options appears next to it. When you work on a table, click where you want to add a row or a column, and then click the plus sign.
Reading is easier, too, in the new Reading view. You can collapse parts of the document and focus on the text you want. If you need to stop reading before you reach the end, Word remembers where you left off – even on another device.
Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click Online Video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document.
To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. Click Insert and then choose the elements you want from the different galleries.
Themes and styles also help keep your document coordinated. When you click Design and choose a new Theme, the pictures, charts, and SmartArt graphics change to match your new theme. When you apply styles, your headings change to match the new theme.
Practica pentru un loc de munca in mass media

Practica pentru un loc de munca in mass media

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de ocupare al absolvenților din învățământul superior jurnalistic. Având create cele mai bune condiții de practică, efectuată în instituții profesioniste de profil, asistați de personal calificat, studenții capătă experiența și deprinderile de muncă necesare unei tranziții firești spre piața muncii. Rezultatele obținute prin proiect și bunele practici statornicite prin parteneriate vor duce la schimbarea opticii în privința practicii, la implementarea instituționalizată a procedurilor aplicate prin proiect și la creșterea în curriculum a numărului orelor de practică.

Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus la angajare pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate

Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus la angajare pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate

Universitatea Babeş-Bolyai, în parteneriat cu Fundaţia Danis pentru Dezvoltare Managerială, din Cluj-Napoca, implementează proiectului cu titlul „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus la angajare pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate”. Proiectul are o durată de 18 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2,026,864.00 lei, din care 1,986,326.72 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă.