Centrul de cercetare în Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate se găseşte în cadrul facultăţii de Ştiinţe Politice,

Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai. Sediul Centrului este în incinta facultăţii mai sus

menţionale în biroul catedrei de Comunicare şi Relaţii Publice sala V/1.

 


Centrul de cercetare în Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate s-a constituit în vederea studiului

fenomenologic al domeniilor mai sus menţionate. Cercetartea fiind unul dintre parametri extrem de important ai

activităţii academice a prins rădăcini şi în domeniile mai noi ale ştiinţei cum ar fi comunicarea, PR şi publicitatea.

Astfel catedra de Comunicare şi Relaţii Publice a hotărât infiinţarea unui centru de cercetare care să completeze

activitatea caterdrei.

 


Centrul de cercetare se va focaliza pe cele trei direcţii mari de studiu: comunicare, relaţii publice şi publicitate

dar si pe domenii conexe. Dinamica de dezvoltare a a comunicării, relaţiilor publice şi a publicităţii fiind foarte

mare, rezultatele cercetării empirice sunt extrem de importante pentur a avea atât o viziune de ansamblu asupra

acestor fenomene cât şi una de amănunt. În acest sens vor fi desfăşuratre studii de caz care să abordeze tenme

din aceste domenii.

 

© Copyright 2008